Waar professionals en studenten elkaar ontmoeten en wederzijds uitdagen


HBO onderwijs in Leefstijlcentrum Wijchen Gezond

Vanuit de campussen in Arnhem en in Nijmegen verzorgt de Hogeschool van Arnhem en Nijmegen voor ongeveer 31.000 studenten meer dan 80 bachelor- en masteropleidingen. De HAN investeert in modern en kwalitatief

onderwijs. We hebben een breed aanbod aan opleidingen en een grote variëteit aan opleidingsvormen (in voltijd, deeltijd, duaal of individueel via internet).

 

Vanuit lectoraten verzorgen we toegepast onderzoek. Daarnaast richten we ons met advies, nascholing, trainingen en (post-hbo-)opleidingen op bedrijven, instellingen en organisaties. De synergie tussen onderwijs, beroepenveld,

onderzoek en maatschappij is daarbij een belangrijk aandachtspunt.

 

Het Leefstijlcentrum Wijchen Gezond is daarin een van de sprekende voorbeeldpraktijken. In het leefstijlcentrum doen per half jaar circa 30 studenten van de HAN praktijkervaring op. Ze lopen stage en werken ter plekke intensief samen met professionals, docenten en onderzoekers. Samen gaan we aan de slag met leefstijlvragen en experimenteren met nieuwe vormen van geïntegreerde dienstverlening. Zo leert iedereen van en met elkaar. Elke groep studenten werkt aan een eigen deelvraag, als onderdeel van één onderzoekslijn.

 

Na hun (deel)onderzoeken komen de studenten met conclusies en aanbevelingen, die vervolgens in de praktijk geïmplementeerd worden. Zo dragen studenten, onderzoekers en professionals samen bij aan dienstverlening van de toekomst.

 

Afstemming tussen werkveld, docenten en studenten

Studenten en werkveld werken nauw samen op de leerwerkplek. Opdrachten voor studenten komen voort uit vragen van de praktijk. Burgers en professionals van WijchenGezond dragen projectvoorstellen aan of verzorgen een pitch. Groepjes studenten adopteren daarop een project dat aansluit bij hun interesse.

 

Ze werken interprofessioneel aan de uitvoering van het project, en doen daarnaast hun afstudeeronderzoek in Wijchen. In 2017 ontwikkelden studenten het spel Gezondheidsladder voor basisscholen en startten ze de ontwikkeling van de Goedlevenkaart. Initiatieven die perfect passen in een aanpak van preventieve gezondheid. 

Doorlopende onderzoekslijn

Een doorlopende onderzoekslijn is ontwikkeld in samenwerking met het Lectoraat Organisatie van Zorg en Dienstverlening. Studenten van de leerwerkplek onderzoeken hoe burgers hun gezondheid ervaren op de verschillende 'pijlers' van gezondheid en de behoefte aan ondersteunende producten of diensten.

 

Thema's

  • Bewegen en voeding ouderen
  • Implementatie positieve gezondheid

Aansluiting bij opleidingen

Studenten van de volgende opleidingen verzamelen in Wijchen leeropbrengsten (2e jaars, onderzoek, 3e jaars stage, afstudeeronderzoek):

 Mogelijke afstudeeronderzoeken:

  • Houding
  • zorgprofessionals ten opzichte van positieve gezondheid
  • Interventieontwikkeling op pijlers positieve gezondheid
  • Ontwikkelen en implementeren gezondheid bevorderende Interventies

Mogelijke opdrachten:

  • Ontwikkelen en uitvoering 'belevenis' voor een doelgroep
  • Ontwikkelen nieuwe dienst of product
  • Uitvoering buurtscan

Meer weten? Een leuk idee? Neem contact op met de wijkdocenten:

Danielle Verschuren: Danielle.Verschuren@han.nl

Helene Baarda: Helene.Baarda@han.nl

 

Leuk om te weten of te lezen:

Drijfveer van Helene Baarda om met studenten intensief aan de slag te gaan voor WijchenGezond

Facebookpagina van Leefstijlcentrum Wijchen Gezond

Facebookpagina WijchenGezondBijdrage leveren aan opleiding en ontwikkeling van de nieuwe zorgprofessional