Positieve gezondheid

Persoonsgerichte zorg is gebaat bij kennis van ziekte én van gezondheid. Met het concept ‘Positieve

Gezondheid’ inspireert Machteld Huber de zorg en het sociale domein. Niet alleen steeds meer zorgprofessionals maar ook zorgverzekeraars en gemeenten omarmen dit nieuwe denken over gezondheid.

In het concept van ‘positieve gezondheid’ staat de mens centraal, niet de ziekte. Door deze benadering voelen mensen zich in hun kracht aangesproken. Ondanks dat iemand een diagnose van een ziekte heeft is er vaak een groot gebied waar hij of zij wel gezond is.

 

Positieve Gezondheid bestaat uit zes dimensies:

  • lichaamsfuncties,
  • mentaal welbevinden, (communiceren, tevreden/ gelukkig / misschien eenzaam)
  • zingeving, (blijven leren, idealen willen bereiken, levenslust)
  • kwaliteit van leven, (genieten van het leven, gelukkig zijn, balans)
  • sociaal-maatschappelijk participeren (contact met andere mensen, interesse in de maatschappij) en
  • dagelijks functioneren.

Deze zes hoofddimensies hebben een onderverdeling in ‘aspecten’. Wilt u meer weten over positieve gezondheid? lees hier dan verder. 

 

In het Leefstijlcentrum doen wij er evenwel alles aan om uw klachten te doen verminderen en verlichten.Machteld Huber "Gezondheid als het vermogen om je aan te passen en je eigen regie te voeren, in het licht van de sociale, fysieke en emotionele uitdagingen van het leven"