Ontmoetingsplaats en inspiratiebron

Missie

Het nieuwe Leefstijlcentrum Wijchen Gezond in Wijchen is een innovatief centrum voor positieve gezondheid en integrale bewustzijnsontwikkeling. Hier werken diverse gezondheidsprofessionals samen om elkaar te inspireren en te versterken vanuit wederzijds respect, openheid en waardering voor elkaars visie.

 

Een ontmoetingsplaats en inspiratiebron om gezond leven in de breedste zin te bevorderen door bewustwording, empowerment en (collectief) leren tussen burgers en professionals blijvend tot stand te brengen, kunnen we onze ambitie van het eerste uur: “de gezondste gemeente in 2018” waarmaken.Op maat en op de persoon gerichte begeleiding en zorg, passend bij de wensen en verlangens van de zorgvrager


Visie

Binnen het Leefstijlcentrum Wijchen Gezond

 

  • Geven we de burgers in de gemeente Wijchen de regie (terug) over hun eigen leven en hun eigen gezondheid;
  • Leveren we een bijdrage aan betere behandelingen van ziekte, aan meer gezondheid en geluk om zo op ieder moment het beste uit cliënten te halen met zorg die veel meer op maat wordt gemaakt, passend bij de wensen en verlangens van de zorgvrager;
  • Vergroten we de bewustwording van burgers van alle aspecten en domeinen van gezondheid;
  • Leren we de burger bij te dragen aan eigen welzijn en gezondheid en het besef vergroten bij de zorgvrager dat “gezond leven” een werkwoord is dat je voor groot deel zelf doet;
  • Dragen we bij aan een nieuwe gezondheidszorg die oog heeft voor Evidence Based Medicine en oog en oor heeft voor allerlei andere vormen van zorg voor gezondheid;
  • Dragen we bij aan opleiding en ontwikkeling van de nieuwe zorgprofessional die verder kan kijken en denken dan het persoonlijke professionele perspectief;
  • Bieden wij allerlei mogelijkheden voor op maat en op de persoon gerichte begeleiding en zorg;
  • Creëren we samen een leerplek en een cultuur waarin professionals en studenten elkaar ontmoeten en wederzijds uitdagen;
  • Doen we onderzoek naar manieren om gezondheid van de inwoner van Wijchen te bevorderen;
  • Bieden we diverse studentenstromingen vanuit het ROC de mogelijkheid hun opleiding in dit leefstijlcentrum te kunnen verdiepen.

 


Burgers bewust maken dat “gezond leven” een werkwoord is dat je voor een groot deel zelf doet